کارگاه آموزشی رشته کامپیوتر
کارگاه آموزشی گروه دانشجویان رشته کامپیوتر در روزهای زوج راس ساعت 13 برگزار میشود.
کارگاه آموزشی گروه دانشجویان رشته کامپیوتر در روزهای زوج راس ساعت 13 برگزار میشود.
1393/5/13
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :