شعار سال مقام معظم رهبری

خبرنامه
سالنما
دوشنبه 18 فروردين 1399
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

لزوم تسویه حساب فوری دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه
دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهی دارند ( چک برگشتی – تعویق اقساط) هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود با صندوق رفاه اقدام نمایند . در صورت عدم تسویه حساب عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
حوزه اداری و مالی :
تسویه دانشجویان بدهکار با صندوق رفاه
*دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهی دارند ( چک برگشتی – تعویق اقساط) هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود با صندوق رفاه اقدام نمایند . در صورت عدم تسویه حساب عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
1393/5/6
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :