اطلاعیه مهم: برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 94-93
معاونت آموزشی و دانشجویی برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول 93-94 را به شرح زیر اعلام نمود
رشته مقطع روز تاریخ زمان شروع
دانشجویان درشرف فارغ التحصیلی كلیه رشته ها شنبه 93/6/8 از ساعت 8 صبح 
معماری (ورودی 91 و ماقبل آن) كاردانی یكشنبه 93/6/9 از ساعت 8 صبح
معماری (ورودی 92) كاردانی یكشنبه 93/6/9 از ساعت 2 بعدازظهر
معماری (ورودی 91 و ماقبل آن) كارشناسی ناپیوسته دوشنبه 93/6/10 از ساعت 8 صبح
معماری (ورودی 92) كارشناسی ناپیوسته دوشنبه 93/6/10 از ساعت 2 بعدازظهر
مهندسی معماری (ورودی 90 و ماقبل) كارشناسی پیوسته سه شنبه 93/6/11 از ساعت 8 صبح
مهندسی معماری (ورودی 91 و 92) كارشناسی پیوسته سه شنبه 93/6/11 از ساعت 2 بعدازظهر
الكتروتكنیك (ورودی 91 و ماقبل آن) كاردانی دوشنبه 93/6/10 از ساعت 8 صبح
الكتروتكنیك (ورودی 92) كاردانی دوشنبه 93/6/10 از ساعت 2 بعد از ظهر
مهندسی تكنولوژی برق (ورودی91 وماقبل) كارشناسی ناپیوسته دوشنبه 93/6/10 از ساعت 8 صبح
مهندسی تكنولوژی برق (ورودی 92) كارشناسی ناپیوسته دوشنبه 93/6/10 از ساعت 2 بعد از ظهر
كامپیوتر (ورودی 91 و ماقبل) كاردانی چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 8 صبح
كامپیوتر (ورودی 92) كاردانی چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 2 بعد از ظهر
مهندسی تكنولوژی كامپیوتر(ورودی91 وماقبل) كارشناسی ناپیوسته چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 8 صبح
مهندسی تكنولوژی كامپیوتر(ورودی 92) كارشناسی ناپیوسته چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 2 بعد از ظهر
مهندسی كامپیوتر(ورودی 90 و ماقبل آن) كارشناسی پیوسته چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 8 صبح
مهندسی كامپیوتر(ورودی 91 و 92) كارشناسی پیوسته چهارشنبه 93/6/12 از ساعت 2 بعدازظهر
حسابداری (ورودی 91 و ماقبل آن) كاردانی سه شنبه 93/6/11 ازساعت 8 صبح
حسابداری (ورودی 92) كاردانی سه شنبه 93/6/11 ازساعت 2 بعدازظهر
حسابداری (ورودی 91 و ماقبل آن) كارشناسی ناپیوسته سه شنبه 93/6/11 ازساعت 8 صبح
حسابداری (ورودی 92) كارشناسی ناپیوسته سه شنبه 93/6/11 ازساعت 2 بعدازظهر
ثبت نام با تاخير كليه رشته ها كليه مقاطع شنبه ويكشنبه 16و93/6/15 از ساعت 8 صبح
 
شروع كلاس ها از روز شنبه 93/6/22

خواهشمند است با توجه به نکات ذیل نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید:
* رعایت زمانبندی های اعلام شده از سوی دانشجویان گرامی الزامیست.
* رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس الزامی و به عهده دانشجو است. در غیر اینصورت تخلف آموزشی محسوب شده و دروس شما،در طول زمان تحصیل، توسط اداره آموزش حذف خواهد شد و شهریه آن به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
* از آنجا که برخی دروس به دلیل به حدنصاب نرسیدن ظرفیت بعد از زمان انتخاب واحد حذف می گردد، شرکت کلیه دانشجویان در حذف و اضافه الزامیست. ( حتی اگر درصدد تغییر برنامه درسی خود نباشند).
* ثبت نام با تاخیر صرفا برای دانشجویانی می باشد که در زمان انتخاب واحد موفق به اخذ درس نشده اند.
* بعد از حذف و اضافه هرگونه تغییر در برنامه درسی اکیدا ممنوع می باشد.
* انجام ترمیم صرفا در خصوص آن گروه از دانشجویانی امکان پذیر است که اداره آموزش به علت به حدنصاب نرسیدن ظرفیت برخی کلاسها پس از حذف و اضافه، نسبت به حذف دروس ایشان اقدام نموده باشد و سایر دانشجویان اجازه ترمیم در تاریخ مذکور را ندارند.
* نظرسنجی اینترنتی جهت کلیه دانشجویان الزامیست و بصورت کاملا محرمانه می باشد. ضمنا دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به انجام نظرسنجی می باشد.
* دریافت کارت امتحانات در زمان تعیین شده به صورت اینترنتی و صرفا توسط دانشجو صورت پذیرد.
* کلیه امور انتخاب واحد صرفاً توسط دانشجو و بصورت اینترنتی با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی http://www.computeriaudaacir.ac.ir  انجام می‌شود. 
معاونت آموزشي و دانشجويي
1393/5/27
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :